Verwijzers

Verwijzers

Wat is een hospice?
Een hospice is een kleinschalige zorgvoorziening. Hier wordt in een rustige en huiselijke sfeer zorg gegeven aan ongeneeslijk zieke mensen met een korte levensverwachting.

Hospice De Wingerd
De Wingerd is een High Care Hospice waar Palliatieve terminale zorg wordt gegeven aan cliënten met een ongeneeslijke ziekte en een levensverwachting van 3 maanden of minder.

Criteria voor opname

 • Levensverwachting van 3 maanden of minder
 • Indicatie palliatief terminale zorg, moet worden ondersteund door een levensverwachting verklaring van drie maanden of minder, ondertekend door de huisarts en/of medisch specialist.

Daarnaast biedt de hospice de mogelijkheid voor een tijdelijke opname in de palliatieve fase. Redenen kunnen zijn ontlasting van de mantelzorg of het  instellen van de cliënt op bijvoorbeeld de juiste (dosis) pijnmedicatie. Voor een tijdelijke opname geldt een periode van maximaal drie weken, met de mogelijkheid dit eenmalig met drie weken te verlengen. Er is ook een mogelijkheid tot particuliere opname of een spoedopname vanuit de thuissituatie.

Contra-indicatie voor opname in Hospice De Wingerd

 • Ernstige psychiatrische stoornissen en PG problematiek, met neiging tot weglopen
 • Cliënten met Beademing of cliënten met toediening van intraveneuze voeding
 • Geen opname vanuit verpleeghuis
 • Geen opname vanuit woonzorgcentrum, of er moet een situatie zijn van grensoverstijgende complexe zorg.  

Zorg wordt gegeven door

 • Verpleegkundigen, 24 uur per dag, 7 dagen per week
 • Ondersteuning van een 40 tal vrijwilligers die geschoold zijn
 • Vanuit een multidisciplinaire benadering
 • Medische begeleiding door de huisartsen uit Amerongen, daarnaast kunnen we een beroep doen op onze kaderarts palliatieve zorg.
 • Fysiotherapeut die 2 x per week komt
 • Pastorale medewerker die indien nodig dagelijks ingeschakeld kan worden
 • Psychosociale begeleiding door maatschappelijk werker (begeleiding cliënt en diens naasten voor en indien nodig  na overlijden)
 • Als complementaire zorg wordt hand en voetmassage gegeven
 • Op afroep is een creatief therapeute beschikbaar

De Zorgverlening is gebaseerd op een christelijke mens en zorgvisie, echter iedereen is welkom vanaf 18 jaar, ongeacht zijn/haar levensbeschouwelijke achtergrond.

 • Euthanasie niet mogelijk, wel bespreekbaar
 • Er wordt een niet-reanimeerbeleid gehanteerd voor de cliënt van De Wingerd

Faciliteiten Hospice De Wingerd

 • Cliënten beschikken over een eigen appartement  met sanitaire voorziening, televisie, koelkast en draadloos internet
 • Eigen terras met tuinmeubilair
 • gezamelijke huiskamer
 • Modern ingerichte keuken
 • Grote badkamer met hoog-laag bad
 • familiekamer
 • Gehuisvest naast woon-zorgcentrum Elim, locatie Amerongen

Financiële regeling

 • Op grond van uw indicatie wordt de zorgverlening bekostigd door uw zorgverzekering. Het gaat hierbij om de kosten van, verzorging en [gespecialiseerde] verpleging. Zie ook de financiële bijlage bij folder  De Wingerd
 • Huishoudelijke zorg via de WMO
 • Voor de verblijfskosten vragen we een bijdrage van € 25,00 euro per dag
 • Als dit financieel niet haalbaar lijkt, is dit bespreekbaar.

Beschikbare plaatsen worden bekend gemaakt via het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei of via het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht. De huisartsen  of ziekenhuizen kunnen deze informatie ook vinden via Zorgspoor, een landelijke website.

Uitgangspunt van Hospice De Wingerd  is:
'Voeg geen dagen aan het leven, maar leven aan de dagen'