Verwijzers

Verwijzers

Hospice De Wingerd
De Wingerd is een zelfstandig, gecertificeerd hospice, aangesloten bij de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN).

Aanmelding en indicatie

Clienten met een levensverwachting van drie maanden of minder kunnen aangemeld worden door huisarts of transfermedewerker. Voor een opname is een 'indicatie palliatief terminale zorg' nodig. Deze moet worden ondersteund door een terminaalverklaring ondertekend door de huisarts en/of medisch specialist.

De Wingerd biedt de mogelijkheid tot:

  • Crisiszorg (spoedopname vanuit de thuissituatie)
  • Tijdelijke opname (voor symptoomanalyse en opstellen behandelplan)
  • 'Last resort zorg'(zorg tot het einde van het leven)

Contra-indicatie voor opname in Hospice De Wingerd

  • Clienten met ernstige psychiatrische stoornissen en PG problematiek waarbij een gesloten afdeling geindiceerd is
  • Cliënten die 24 uur per dag beademd moeten worden
  • Clienten jonger dan 18 jaar

Beschikbare plaatsen worden bekend gemaakt via PalliArts of op Zorgspoor.

Voor verdere informatie zie locatiewijzer op deze website (Uw verblijf/Opname en financiën)

Uitgangspunt van Hospice De Wingerd  is:
'Voeg geen dagen aan het leven, maar leven aan de dagen'