Naar hoofdinhoud

Zorgconsulenten Palliatieve Zorg

Hospice De Wingerd biedt advies en deskundige begeleiding aan zorgverleners en naasten in de eigen woonomgeving van de cliënt in de laatste levensfase. Door de inzet van de zorgconsulenten palliatieve zorg krijgt de palliatieve zorg meer aandacht binnen Charim. Het streven is, om voor alle clienten de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te maken. In de palliatieve fase van een ziekteproces kunnen veel vragen en onduidelijkheden ontstaan, waarvoor een speciaal opgeleide verpleegkundige van De Wingerd ter consult gevraagd kan worden voor advies en ondersteuning. Op alle locaties van Charim zijn de zorgconsulenten werkzaam en staan klaar voor coaching van de zorgverleners.
De zorgconsulenten palliatieve zorg zijn voor medewerkers van Charim altijd telefonisch bereikbaar voor overleg, advies en ondersteuning.

T 06 - 53 53 67 88
E zorgconsulentenpalliatievezorg@zorggroepcharim.nl

 

‘Samen zorgen voor de beste zorg, op het juiste moment’