Over De Wingerd

Over De Wingerd

De Wingerd biedt High Care palliatieve terminale zorg aan cliënten bij wie medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht, en die een levensverwachting van maximaal drie maanden hebben. De zorg richt zich op een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven bieden en omvat alle aspecten van het menszijn, zoals pijn- en symptoombestrijding, psycho-sociale ondersteuning en pastorale begeleiding. De zorgverlening is gebaseerd op een christelijke mens- en zorgvisie.