Café Doodgewoon

Café Doodgewoon

 Café Doodgewoon is een initiatief van Hospice De Wingerd, Zorggroep Charim en Hospice Berkenstein, VPTZ Berkenstein. Geopend in mei 2014.

Ontmoetingsplek
Café Doodgewoon Veenendaal wil een ontmoetingsplek zijn voor mensen in de palliatieve zorg; zorg voor mensen die niet meer beter worden. Het is een plaats waar men lotgenoten kan treffen en ervaringen delen. Maar ook een plaats waar informatie en kennis wordt uitgewisseld.

Maak palliatieve zorg bespreekbaar
Daarnaast wil Café Doodgewoon bespreekbaar maken wat palliatieve zorg precies inhoudt. Wij achten het van belang dat zoveel mogelijk mensen bereikt worden die ongeneeslijk ziek zijn evenals hun naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners.

Meer informatie
Regelmatig is het café geopend en worden er bijzondere lezingen gehouden. Elke keer weer in een ander thema en met een andere spreker/deskundige. Meer informatie over café doodgewoon Veenendaal, en het programma is te vinden op www.cafedoodgewoonveenendaal.nl.