Naar hoofdinhoud

Hospice De Wingerd te Amerongen

De Wingerd is een gecertificeerd hospice en biedt expertzorg aan cliënten en naasten met een korte levensverwachting.

De totale zorg en behandeling is gericht op de zieke en zijn/haar naasten en beoogt een zo draaglijk en menswaardig leven tot het einde toe. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van cliënten en hun naasten  De zorg is niet gericht op het wegnemen van de oorzaken van de ziekte maar is gericht op het verlichten van symptomen zoals pijn, benauwdheid, angst en verdriet. De zorgverlening is gebaseerd op een christelijke mens- en zorgvisie. Dat betekent voor ons dat we, vanuit een liefdevolle en respectvolle benadering, deskundige zorg en ondersteuning bieden aan mensen in de laatste fase van hun leven. De wensen waarden en behoeften van de zorgvrager zijn de uitgangspunten voor onze zorgverlening.

Aandacht voor familie en naasten
Naasten zijn nauw betrokken bij het proces van ziek zijn, afscheid nemen en sterven. Onze medewerkers bieden ondersteuning en begeleiding aan naasten, voor en na het overlijden.
Bezoektijden worden door de verpleegkundige afgestemd met de naasten. Het welbevinden van de cliënt is hierbij leidend.

Het team
De zorgverlening is kwalitatief en kwantitatief berekend op intensieve, palliatieve terminale zorg. Het gespecialiseerde team bestaat uit verpleegkundigen palliatieve zorg, huisartsen, kaderarts palliatieve zorg, apotheker, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, vrijwilligers geestelijke verzorging, vrijwilligers complementaire zorg en zorgvrijwilligers.


Café Doodgewoon
Café Doodgewoon Veenendaal is een ontmoetingsplek voor mensen in de palliatieve zorg. Het is een plaats waar men lotgenoten kan treffen en ervaringen delen. Maar ook een plaats waar informatie en kennis wordt uitgewisseld. Meer informatie over café doodgewoon Veenendaal, en het programma is te vinden op www.cafedoodgewoonveenendaal.nl.