Hospice De Wingerd

Hospice De Wingerd te Amerongen

De Wingerd biedt High Care palliatieve terminale zorg aan cliënten bij wie medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht, en die een levensverwachting van maximaal drie maanden hebben.

Onze zorg richt zich op een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven bieden en omvat alle aspecten van het menszijn, zoals pijn- en symptoombestrijding, psycho-sociale ondersteuning en pastorale begeleiding. De zorgverlening is gebaseerd op een christelijke mens- en zorgvisie.

Aandacht voor familie en naasten
In De Wingerd is er ook volop aandacht voor de partner, kinderen, familieleden en vrienden van de cliënt. Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is voor wat u, als naaste, bezighoudt. Bezoek is altijd welkom, de tijden worden wel afgestemd op de cliënt. Familie en naasten kunnen tegen een kleine vergoeding blijven logeren of een maaltijd uit het restaurant nuttigen.

Het team
De zorgverlening is kwalitatief en kwantitatief berekend op intensieve zorg. Het gespecialiseerde team bestaat uit verpleegkundigen, artsen, een fysiotherapeut, een pastoraal medewerker, een naastenzorgmedewerker, een medewerker complementaire zorg en speciaal opgeleide vrijwilligers.
Met plaatselijke huisartsen is een intensieve samenwerking; zij bieden de dagelijkse medische zorg. Ook kan een gespecialiseerde palliatief arts worden ingeschakeld. De teamleden zijn gemotiveerd om zorgvragers en hun naasten maximaal te ondersteunen om in een veilige, rustige en huiselijke sfeer afscheid te kunnen nemen.

Café Doodgewoon
Café Doodgewoon Veenendaal is een ontmoetingsplek voor mensen in de palliatieve zorg. Het is een plaats waar men lotgenoten kan treffen en ervaringen delen. Maar ook een plaats waar informatie en kennis wordt uitgewisseld. Meer informatie over café doodgewoon Veenendaal, en het programma is te vinden op www.cafedoodgewoonveenendaal.nl.